Hájenka
Úvod » Hájenka

Hájenka

Dům č. p. 74 s rozlehlou zahradou se nachází v obci Pustá Rybná, v srdci Českomoravské vrchoviny, v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, v těsné blízkosti Přírodní rezervace Damašek.

Hájenka je majetkem Města Poličky. Byla postavena na počátku 20. století jako objekt lesního hospodářství pro správu městských lesů. Hajný zde žil až do roku 1997. Od té doby slouží dětským skupinám a ochraně přírody.

1. ZO ČSOP Polička má hájenku v dlouhodobé výpůjčce od roku 2010. Je naší základnou při péči o chráněná území, je zázemím pro naše oddíly mladých ochránců přírody, v létě je táborovým zařízením. Postupně objekt opravujeme a upravujeme tak, aby ho mohly využívat zejména organizace, které vedou děti a mládež k ochraně přírody, sportu, kultuře apod. V čase, kdy objekt nepoužíváme pro vlastní činnost, můžeme ho zapůjčit spřáteleným organizacím.