Kroužek MOP
Úvod » Kroužek MOP

Kroužek MOP

V naší organizaci působí dva oddíly mladých ochránců přírody Sekáči a Brontíci.

Mopíci se scházejí na pravidelných schůzkách, vyjíždějí do přírody na jednodenní i vícedenní výpravy, pořádají tábory, účastní se brigád pro přírodu a přírodovědných soutěží.

Činnost je pestrá a rozmanitá a netýká se pouze a nutně přírody. Vztah k přírodě je ale zásadní hodnotou, která je při výchově v oddílech považována za důležitou, a která má v životě člověka podstatný a nezanedbatelný význam. Metodickou podporu získávají oddíly ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, materiálně činnost zabezpečují příspěvky SMOP, města Poličky a rozpočet mateřské organizace.