Péče o krajinu
Úvod » Péče o krajinu

Péče o krajinu

Krajinu má tvořit co nepestřejší skládanka přírodních a kulturních prvků.

Ve zdejším kopcovitém terénu Českomoravské vrchoviny s drsným podnebím vytvářel dlouhá staletí člověk jemnozrnnou mozaiku míst obhospodařovaných, nechaných ladem, rybníčků, luk a pastvin. Tohle se zásadně změnilo. Místo jemné mozaiky máme mnohde velké oblasti intenzivně obhospodařované a velké oblasti, kde se nehospodaří. A pro přírodu není vhodné ani jedno, ani druhé.

Snažíme se vracet krajině jemnost péčí o místa, kde je bohatá druhově rozmanitá skladba rostlin a živočichů s nadějí, že se jim bude nadále dařit a mohou se v budoucnu šířit.

Vracíme do volné krajiny stromy. Na holých mezích, kolem cest, mezi poli – hledáme místa, kde uvítá dobrý hospodář výhody, které stromy v krajině přináší.

Pomáháme vodě udržet se v krajině. Nacházíme místa vhodná k obnovení či budování tůní a vytváříme podmínky pro jejich plnění vodou a následně vlastně i životem.