Údržba lokalit
Úvod » Péče o krajinu » Údržba lokalit

Údržba lokalit

Kdysi bývalo každé místečko v drsné krajině vysočiny obděláno hospodářem. Většinu kosou pokosil, něco zkrmil, něco usušil, kde nepokosil, tam nahnal ovce či kozy. Sekáním luk byly vytvářeny vhodné podmínky k rozvoji druhově bohatého společenstva rostlin i živočichů.

Postupem času, s rozvojem techniky, bylo třeba mokrá místa vysušit, malé pozemky scelit a vše přizpůsobit k obdělávání těžkými mechanismy. V důsledku toho některé lokality plné života úplně zanikly – byly vysušeny, rozorány, zasázeny lesy nebo nebyly udržovány a zarostly expanzivními druhy rostlin. Tento proces dospěl až do stavu, kdy z dříve bohaté krajiny zůstaly jen pole, hnojené louky hospodářské lesy a neprostupná neudržovaná zákoutí.

Naše lokality měly to štěstí, že byly z melioračních plánů vyjmuty a dostali se pod ochranu státu. A tak o ně pečujeme, neboť jsou to obrovské poklady v tolik civilizované krajině.

 

VKP Pod nádražím

„Diegova louka“ leží při hlavní silnici v Borové. Mokrá rašelinná louka s výskytem vzácných rostlin je v naší péči cca od 90. let. Kdysi vedl místem mlýnský náhon, do něho řada stružek a na území se tak vytváří celoročně naplněné tůňky. Místy je vrstva rašeliny vcelku vydatná. Nejedna botka zde byla pochována, nejedno stehno zanořeno.

 

O lokalitě VKP Pod nádražím (pdf)

VKP Pod kravínem

Pod kravínem na kopci na Svaté Kateřině v Borové je schovaný mokřad. Na první pohled byste to do louky neřekli, ale traktor na ní pustit nemůžete. Vyšplháte-li se v pravý čas do horní části, budete se bořit do kypré rašeliny a ani nespočítáte prstnatce, které tu dorůstají až nad kolena.

O lokalitě VKP Pod kravínem (pdf)

VKP Suchopýrek

Suchopýrek nad Korouhví u silnice směrem na Nedvězí je schovaná bažinka obklopená ze všech stran lesem. Palouk je protkán sítí stružek, na jejichž okraji i rosnatku lze prý nalézt. Černá rašelina je pokryta mechovým kobercem. V časném létě je palouk bílý chomáči květů suchopýru, po kterém dostal jméno. Suchopýrek není velký, tráva se vejde na jednu vlečku, ale jejím každoročním odklizením udržujeme prostor nejen vzácným rostlinám, ale i obrovskému množství hmyzu.

O lokalitě VKP Suchopýrek (pdf)

Jalovcová stráň

Suchá stráň viditelná od silnice směrem na Lubnou v Širokém Dole je naše jediná lokalita, kde nehrozí mokro v botách. Protože se obstarává až koncem září, říkáme, že jí máme nakonec sezony za odměnu. Vůně mateřídoušky, trnité keře plné hložinek, trnek a šípků nám dělají společnost na svahu, po kterém se leze skoro po čtyřech. Udržujeme zde podmínky pro jalovce, které si široko daleko v přírodě nevyskytují.

O lokalitě Jalovcová stráň (pdf)

VKP Pod vlečkou (Pod kopcem)

Na lokalitu Pod vlečkou se můžete nechat zavést trasou naučné stezky z Poličky. Příjemné místo se nachází za přehradami tam, kde Jánský potok opouští areál továrny a meandruje. Na přelomu tisíciletí bylo v širší oblasti navrženo zřízení přírodní památky, vyhlášena tenkrát nebyla, ale alespoň malou část s nejvzácnějšími prvky se snažíme udržet. Bohužel z velké části je místo poničeno výstavbou nádrže a napravení je dlouhodobý proces…

O lokalitě VKP Pod vlečkou (pdf)

Plán péče 2003-2013