VKP Pod nádražím
Úvod » Péče o krajinu » Údržba lokalit » VKP Pod nádražím

VKP Pod nádražím

„Diegova louka“ leží při hlavní silnici v Borové. Mokrá rašelinná louka s výskytem vzácných rostlin je v naší péči cca od 90. let. Kdysi vedl místem mlýnský náhon, do něho řada stružek a na území se tak vytváří celoročně naplněné tůňky. Místy je vrstva rašeliny vcelku vydatná. Nejedna botka zde byla pochována, nejedno stehno zanořeno.

 

O lokalitě VKP Pod nádražím (pdf)