VKP Pod vlečkou (Pod kopcem)
Úvod » Péče o krajinu » Údržba lokalit » VKP Pod vlečkou (Pod kopcem)

VKP Pod vlečkou (Pod kopcem)

Na lokalitu Pod vlečkou se můžete nechat zavést trasou naučné stezky z Poličky. Příjemné místo se nachází za přehradami tam, kde Jánský potok opouští areál továrny a meandruje. Na přelomu tisíciletí bylo v širší oblasti navrženo zřízení přírodní památky, vyhlášena tenkrát nebyla, ale alespoň malou část s nejvzácnějšími prvky se snažíme udržet. Bohužel z velké části je místo poničeno výstavbou nádrže a napravení je dlouhodobý proces…

O lokalitě VKP Pod vlečkou (pdf)

Plán péče 2003-2013