60 stromů do krajiny v roce 2020
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » 60 stromů do krajiny v roce 2020

60 stromů do krajiny v roce 2020

Jadernička moravská, třešeň Karešova, hruškojeřáb Tatarova...

60 ovocných stromů jsme letos na podzim vysadili do volné krajiny. Meze nad Borovnicí a nad Korouhví tak za pár let dají plody starých tradičních odrůd jabloní, třešní, hrušní, slivoní, jeřábů a mišpulí. Máme radost, že jsou tu hospodáři, kteří o meze pečují. Máme radost, že rodiče přijdou s dětmi zasadit strom a děti to baví. Máme radost, že se obě akce i přes nepřízeň doby vydařily. Děkujeme členům, dobrovolníkům, hospodářům i podporovatelům!

Výsadby stromů podporuje v rámci programu "ThinkGreen" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o.ve spolupráci se Sdružením Krajina.

 

30 stromů do krajiny, Meze nad Korouhví, 14. 11. 2020

V listopadu neočekáváme přívětivé počasí. Jako by nám bylo líto, že letošní sázení v Borovnici nepřineslo tradiční listopadovou slotu, namlsáni slunným dnem a příznivou předpovědí počasí, jsme se již předešlou sobotu rozhodli, že nakoupené stromky nenecháme přečkat zimu založené v zemi, ale umístíme je na stanoviště ještě letos. A konečně zapršelo.
Do Korouhve se vracíme po roce. Stráně severně od obce jsou tvořeny mozaikou polí a luk, mezi nimiž už místy meze jsou. Některé jsme osadili již vloni, někde je však pro jejich funkčnost třeba doplnit při hranici stromy. I zde máme štěstí na hospodáře. Jeden z vlastníků pozemku je s traktorem k dispozici, aby rozvezl materiál po mezích. Instruktáže k výsadbě není tentokrát třeba. Skladba účastníků je dost podobná jako minulý týden v Borovnici, a přibyli místní, kteří se účastnili výsadby vloni. V rekordním čase jsme tak 30 stromků umístili na předem vyměřená stanoviště. Pracujeme opět spíše v rodinných skupinkách, zapojují se aktivně i malé děti. Pro každého se úkol našel. Společnost nám dělalo i stádo krav.
Odměnou za dobře vykonanou práci byl pak opečený špekáček k obědu a chutné sýry z místních zdrojů.
Vysadili jsme 30ks: 7x jabloň, 4x třešeň, 7x hrušeň, 8x slivoň, 3x jeřáb, 1x mišpule ve velikosti polokmen nebo špičák dle dostupnosti sazenic.

 

Pozvánka (pdf)

30 stromů do krajiny, Alej Borovnice, 7. 11. 2020

Na listopad nezvykle slunné počasí vylákalo na kopec nad Borovnicí neočekávané množství účastníků. Hospodář, na jehož pozemcích sázíme, už je na místě s traktorem připraven rozvést stromečky a kůly na předem vytyčená stanoviště. Protože je tomu rok, co jsme naposledy sázeli, proběhne pedagogický výklad správného postupu výsadby. Poté, co účastníci v nařízených rozestupech vyslechli výklad a shlédli instruktáž, ujme se již každý úkolu, který je mu nejbližší. Kopání se chopili silní chlapáci. Půda je nečekaně poddajná tam, kde jsme čekali jen samé kamení. Dvoumužný tým se chápe dvoumužného tlouku k zapravení kůlu do půdy. Pracujeme v rodinných skupinkách. Jedna rodinka stříhá pletivo a děti jej s radostí roznáší po mezi. Ke stromku se staví další rodinná skupinka, dítko přisype kouzelnou houbu a společně usadí stromek do lůna země. K zasazenému stromku přistupuje tentokrát čistě dětský tým, který stromek jemně uváže a instaluje ochranné pletivo a stromek ukotví. A zbývá už jen výstupní kontrola odborníkem. Stejně tak u všech třiceti stromků. Kopáči už mají rozdělaný oheň. Opečený špekáček, čaj z termosky a pocit dobře vykonané práce je odměnou všem účastníkům. Vysazeno bylo 30ks: 8x jabloň, 5x třešeň, 7x hrušeň, 7x slivoň, 2x jeřáb, 1x mišpule ve velikosti polokmen nebo špičák dle dostupnosti sazenic.

 

Pozvánka (pdf)