Ovocné stromy na Dědku: U břízek a Mlynářova cesta, 28. 10. 2018
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » Ovocné stromy na Dědku: U břízek a Mlynářova cesta, 28. 10. 2018

Ovocné stromy na Dědku: U břízek a Mlynářova cesta, 28. 10. 2018

K výročí 100 let naší republiky se všude chystala spousta akcí. Poličská organizace Českého svazu ochránců přírody se rozhodla připojit k oslavám záslužným činem.

Datum bylo krásné, avšak v našem případě bylo vybráno především proto, že členové neměli jindy čas. Plán byl jasný: vysadit 30 ovocných stromků starých krajových odrůd ve dvou alejích v oblasti Dědek v blízkosti Luckého vrchu. Počasí nám nepřálo, což jsme však v paralele s výročím sto let republiky mohli očekávat. Práce to tedy byla těžká, vnější vlivy snad i předurčovaly k neúspěchu. Odhodlání však účastníkům nechybělo. Po polovině sázených stromů jsme se naobědvali v nedaleké stodole ve společnosti místních krav, díky nimž nám alespoň na chvíli bylo trochu teplo. Poté jsme se opět jali pokračovat v započaté práci, s jasnou představou, že tuhle brigádu stoprocentně odstonáme všichni. Však stejně jako v historii České republiky se v poslední fázi naší práce i nebe uklidnilo, déšť ustal a silnější jedinci i odložili třetí bundu. Nakonec vše dobře dopadlo, stromy stojí a my máme zážitek na celý život. Děkujeme tímto všem dobrovolníkům za dobře vykonanou práci. Zvláště pak Vítkovi Cachovi za výběr silných sazenic jabloní, hrušní, třešní a slivoní ve školkách v Bojkovicích. Kůly pro ně oškrabal a odborný zahradnický dozor prováděl Petr Jílek zvaný Diego. Pan Topinka zajistil vláhu pro stromy na jejich novém stanovišti. O zpěv národní hymny se postaral Šrekův smíšený dětský sbor. Projekt byl finančně podpořen Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“. Vloni jsme sázeli na Babce, letos na Dědku a příští rok přibyde alej zase na nějakém dalším kopci. Za účastníky sepsala prvosazečka Anita Stanislavová

 


Vysadili jsme 30 stromů, všechny zvolené druhy jsou vybrány ze seznamu záchranného sortimentu ovocných dřevin.

Třešně: KAŠTANKA, KAREŠOVA, DROGANOVA, VLKOVA

Jabloně: MALINOVÉ HOLOVOUSKÉ, JADERNIČKA MORAVSKÁ

Hrušně: MUŠKATELKA LETNÍ, SOLANKA

Slivoň: DURANCIE