Podzimní výsadba 2022
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » Podzimní výsadba 2022

Podzimní výsadba 2022

A už jste slyšeli, že v neděli je nejlépe na mezi s rýčem v ruce?

Vážení přátelé, obě podzimní výsadby se náramně vydařily. Celkem jsme na obou akcích vysadili stovku stromů a další keře jako bonus. Děkujeme všem zúčastněným a podporovatelům za pomoc.

Podívejte se na fotografie z obou akcí: Výsadba v Lačnově, 23. 10. 2022 a Výsadba na Střítežském kopci, 6. 11. 2022

Seznam vysazených dřevin - Lačnov 2022

Seznam vysazených dřevin - Na střítežském kopci 2022

 

Článek k druhé akci akci vyšel v Jitřence v prosinci:

Nové stromořadí nad Poličkou

Krásného nedělního dne 6. 11. 2022 proběhla jedna z tradičních podzimních výsadeb stromů zorganizovaná místními ochránci přírody. Sázíme většinou odrůdy starých krajových ovocných stromů. Letos se podílel na organizaci a svou účastí oddíl poličských mladých ochránců přírody. Kdo mohl, přizval rodinu, a tak se sešla hojná banda kopáčů jam, vrtačů děr na kůly, zatloukávačů kůlů, sazečů stromků, úvazkářů, připevňovačů ochranného pletiva, mulčovačů a zalévačů. Zasadit jeden stromek, jak děti zjistily, není zase tak jednoduché, pokud má ve volné krajině přežít.

Stromořadí jsme sázeli v bezprostřední blízkosti Poličky. Stromy byly zasazeny do pruhu půdy, který na jaře ještě osejeme nektarodárnou směsí rostlin. Díky osvíceným majitelům půdy, kteří vyjmuli pruh svého pozemku z velkého bloku pole, se podařilo zasadit 80 plodonosných dřevin (kromě ovocných stromků také keře). Pole je díky tomu rozčleněné na menší plochy. Pás neomezuje pohyb zemědělských strojů, přitom bude působit jako významný prvek v tomto lánu. Zmírní větry a odnos půdy způsobený větrem, zvýší množství rostlinných a živočišných druhů, včetně půdního života, který obohatí i sousední pole. Nemalou měrou pak zadrží vláhu jak dešťovou a sněhovou, tak vláhu vypařovanou z rostlin a půdy.

Nezasvěceným pozorovatelům se může zdát, že celá výsadba je umístěna nesmyslně uprostřed pole. Jakmile stromky povyrostou a traviny se zapojí, uvidíte ten blahodárný účinek nejen na sousední pole, ale také na oko kolemjdoucího a v nemalé míře na život polní zvěře. Uvidíte mokrou půdu v blízkosti travnatého pásu vedle suchého pole, uslyšíte bzučící hmyz, schováte se ve stínu při procházce s pejskem, vyplašíte hejnko ptáků či zajíce z travin. Věříme, že i traktoristu pracujícího celý den na poli potěší pohled na řadu rozkvetlých stromů a věříme také, že se bude chovat k vysazeným stromkům ohleduplně. Bude to jednou zelený poklad k nezaplacení.

Čím více bude v naší zemědělské krajině vznikat takových ostrovů zeleně, tím více bude krajina udržitelná pro budoucí generace, které se více než my budou potýkat se změnou klimatických podmínek.

Poděkování patří Měšťanskému pivovaru v Poličce za vodu k zálivce, Fandovi, že jí přivezl a firmě Symbiom, s.r.o. z Lanškrouna za příznivou cenu mykorhizní houby ke stromkům. Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina a Český svaz ochránců přírody.

Děkujeme všem, kteří se na výsadbě podíleli – rodinám mladých ochránců přírody, přátelům a příznivcům naší organizace, včetně skautů, kteří nám přišli pomoci a zejména majitelům oné půdy, že nám umožnili podílet se na vzniku tak důležitého stromořadí na dohled od Poličky. Těšíme se na další podobné počiny, kterých se budeme rádi účastnit.

1. ZO ČSOP Polička

 


Milí ochránci přírody a přátelé, připravili jsme plán výsadeb stromů do volné krajiny na letošní podzim. Bude nám ctí, potkat se s vámi na jedné z plánovaných akcí. 

Nalož rýč či motyku…zabal svačinu…nasaď čepici...pro dobrý skutek

Akce je vhodná též pro děti - zvládnou přidržet kůl či stromek, aplikovat houbu ke kořenům, unesou i kbelík s vodou na zálivku, připevní pletivo i úvazky. 

Vzhledem k tomu, že rozsah plánovaných výsadeb je značně rozdílný, prosíme o nahlášení účasti, abychom si přiměřeně rozvrhli síly. Pro přihlášené účastníky zajistíme drobné občerstvení. 

Kontakty k přihlášení

Jak výsadba probíhá? Podívejte se na minulý ročník ve fotogalerii.

Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina, Český svaz ochránců přírody a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

 

Pozvánky_2022

  • neděle 23. 10. 2022  v Lačnově u Poličky a nad Borovnicí - 30 ks ovocných stromů

Sraz v 9.30 v Lačnově u Penzionu Na Čechách. Zde možnost parkování na parkovišti penzionu. Odtud se přesune jeden tým na lokalitu nad Borovnicí (3) doplnit další mez v místě výsadeb před dvěma lety. Další dvě stanoviště se nacházejí na kopci přímo nad penzionem. 

Rozvoz materiálu a vodu zajistí traktor, my si jen vyšlápneme na kopeček a vesele stromky zasadíme. Po dokončení prací bude možno opéct zasloužený špekáček.

Proč právě tady? Vysazujeme stromy na místech, kde vznikají přirozené meze členící krajinu a obohacující její rozmanitost. Vlastníkem pozemků je hospodář, který se o své pozemky a kultury stará s láskou, bez používání chemie a hospodaří krajině ku prospěchu. Víme, že zde budou stromky v dobrých rukou, a že ovoce, které se zde urodí, může poskytnout osvěžení i pocestným a návštěvníkům kraje.

 

Pozvánka ke stažení (pdf)

 

  • neděle 6. 11. 2022 Na střítežském kopci - 70 ks ovocných stromů, 5 ks dlouhověkých stromů, keře

Sraz v 9.30 na kopci nad Poličkou směrem ke Stříteži, na severní straně parcely. Prosíme účastníky, aby nejezdily až na lokalitu autem. Pojezd po zemědělské půdě k pozemku bude omezen pouze na vozidla zásobování. Příjezd je možný po dohodě s provozovatelem letiště cestou pod letištěm (závora se zákazem vjezdu), auta musí stát na cestě.

Na místě budou připravena stanoviště pro výsadbu stromů. Ukážeme si, jak strom správně zasadit a ukotvit. Sázet budeme zejména ovocné stromy tradičních krajových odrůd. Vysazeno bude také několik dlouhověkých stromů - pravděpodobně duby a javory kleny - při jižním a severním okraji pozemku. Pokud máte možnost, vezměte s sebou bytelný rýč, všechen potřebný materiál a další nářadí bude na místě k dispozici. 

 

Proč právě tady? Naskytnul se prostor pro realizaci ušlechtilého záměru. Soukromí vlastníci dostali zpět parcelu, na které dosud hospodařilo zemědělské družstvo. Pomůžeme zde vybudovat biopás s ovocnými stromy a keři s výsevem směsi nektarodárných a pylodárných rostlin. Pruh zeleně s ovocnými stromy a keři rozčlení rozsáhlou plochu orné půdy, vznikne biopás s protierozní funkcí, sloužící jako významné stanoviště pro v místě se vyskytující druhy ohrožených živočichů, např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), vřetenuška ligrusová (Zygaena ephialtes), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), čmelák zdobený (Bombus distinguendus), čmelák klamavý (Bombus confusus), čmelák pruhovaný (Bombus subterraneus).

Pozvánka ke stažení (pdf)