Více stromů do krajiny, Aleje Vlčí pole a K Babínu, 22. 10. 2017
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » Více stromů do krajiny, Aleje Vlčí pole a K Babínu, 22. 10. 2017

Více stromů do krajiny, Aleje Vlčí pole a K Babínu, 22. 10. 2017

Deštivá říjnová neděle a parta bláznů kope na kopci mezi Oldřiší a Babkou jámy pro výsadbu stromů. Právě zde vznikají dvě nové aleje.

Alej Vlčí pole vede od rybníčku za tratí nahoru do kopce. 15 jabloní a 7 třešní bylo umístěno mezi stávající stromořadí lip a klenů a pak výše po stávajícím poli.

Alej K Babínu vznikla podél polní cesty od hlavní silnice do Borové směrem k lesíku Babín. Zde našly své nové stanoviště 2 jabloně a 6 třešní.

V naší krajině bývala typická malá políčka rozčleněná četnými mezemi, které byly v minulosti rozorány a pole spojena ve větší lány. Staré chyby se jen pomalu napravují, a tak jsme rádi za každý nový strom, který v krajině přibyde. Záměrů k výsadbě jsme již měli mnoho, často ale plán skončí na nevůli vlastníka pozemku. Naštěstí již víme o hospodářích, kteří chtějí podporovat ochranu biodiverzity a tradiční ráz krajiny. V letošním roce jsme se domluvili s rodinou Stodolových z Oldřiše a Jílkových z Babky, kterým tímto děkujeme za spolupráci a pozitivní přístup k hospodaření v krajině.

Strom dává stín, štěpí větry, drží vodu v půdě, drží půdu, a může dávat i plody. Abychom všechny benefity naplno využili, rozhodli jsme se pro výsadbu starých tradičních odrůd ovocných dřevin. Český svaz ochránců přírody dlouhodobě pracuje na navracení krajových a starých ovocných odrůd do krajiny, mapování výskytu jednotlivých druhů, podporuje zakládání genofondových ploch, sadů, stromořadí a vede databázi záchranného sortimentu druhů pro návrat do přírody. K výsadbě jsme zvolili s ohledem na místní klimatické podmínky jabloně a třešně právě ze záchranného sortimentu: třešně – Kaštanka a Karešova, jabloně – Sudetská reneta, Wealthy, Vejlímek červený, Car Alexander, Peasgoodovo a Coulonova reneta.

Sazenice pochází ze školky Ing. Stanislava Bočka, Ph.D. v Crhově u Olešnice na Moravě, která se zaměřuje na pěstování starých tradičních a krajových odrůd ovocných stromů, pěstuje na vyšší kmenné tvary, roubuje na semenné podnože. Nadmořská výška školky 550 m n. m. zaručuje podobnost klimatických podmínek pro úspěšné pěstování nakoupených stromků na novém stanovišti.

Samotná výsadba obnáší rozsáhlou přípravu. Pozemek je třeba rozměřit, jámy vykopat dostatečně hluboké i široké, z půdy vybrat kamení, stromy zasadit, ukotvit dvěma kůly a úvazky kvůli stabilizaci, ochránit proti okusu zvěře pletivem a nátěrem. Pro vylepšení podmínek růstu stromů byl do půdy přidán přírodní přípravek SYMBIVIT, který je založen na využití skvělých vlastností mykorhizních hub. Pro výsadbu ho daroval výrobce – firma Symbiom, s.r.o. z Lanškrouna. Na závěr je třeba výsadbu zaměřit, pro zaevidování do mapy. Zde však práce nekončí, součástí projektu je i následná péče po dobu nejméně 10 let. Stromkům upravujeme korunky, obnovujeme úvazky, ochranu, v horkých létech zaléváme.

Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům za užitečnou práci pro blaho krajiny. Přípravu veškerého materiálu, nářadí a výběr rostlin zajistil Petr Jílek, zahradník a člen organizace, za což mu patří velké poděkování. Projekt byl finančně podpořen Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.