Zprávy o činnosti
Úvod » O nás » Zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti

2022

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
42. rok působení v Poličce a blízkém okolí

Počet členů 68: 32 dospělých a 36 dětí v oddílech mladých ochránců přírody Sekáči a Brontíci.

Na Poličsku působíme 42 let. Po celou dobu pečujeme o lokality s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, nejdéle o Přírodní rezervaci Damašek v Pusté Rybné, ta byla letos z většiny pokosena bez zvuku motorů, pěkně po staru – kosami.

Největším projektem sezóny je založení biopásu poblíž Poličky se stovkou ovocných stromů a plodonosných keřů na dříve orné půdě. Na jaře bude pás doplněn výsevem směsí nektarodárných a pylodárných rostlin a vznikne tak cenný ostrov pastvy pro vzácné druhy čmeláků. Vhodnou jetelotravní směs jsme zaseli také kolem nově vybudované cyklostezky.

Dalších třicet ovocných stromů starých krajových odrůd jsme vysadili na mezích v Lačnově. Pomalu začínáme sklízet plody jabloní, hrušní, třešní…na mezích osazených před sedmi lety.

Mladí ochránci přírody se zapojovali do aktivit organizace a pracovali také na svých projektech.

Sekáči v zimě vyrobili a umístili 30 ptačích budek, z nichž 24 si našlo své obyvatele. Na letním čundru údolím řeky Krounky se učili přežívat v přírodě a poznávat její krásy.

Brontíci 26. rokem sledovali vliv počasí a podnebí na letokruhy borovic v mezinárodním projektu Globe a vybojovali 2. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list v kategorii mladších i starších žáků.

Do akcí na péči o přírodní poklady a pomoc přírodě se pravidelně zapojuje na stovku dobrovolníků, kamarádů a rodinných příslušníků. Bez Vás by to nešlo, děkujeme!

Zpráva o činnosti 2022 (pdf)

2021

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
41. rok působení v Poličce a blízkém okolí

Počet členů: 60 (30 dospělých a 30 dětí ve dvou oddílech)

Jako dříve dědové i my jsme letos naklepali kosy, vyhrnuli rukávy a nohavice a sťali tiše drsné traviny Přírodní rezervace Damašek. Nebylo překvapením, že návrat k tradičnímu sečení přilákal do bažin nové tváře. Ženy byly přebornice, s kosou se učily zacházet i děti. Ošetřované plochy jsou ale rozsáhlé – letos asi 6 hektarů, a tak později vrčely i křovinořezy. Všechna hmota pak musí být z rašelinišť vynesena a na to je třeba také lidské ruce.

V říjnu jsme vysadili sad osmdesáti ovocných stromů starých krajových odrůd nad Jedlovou. Stromy jsou vybrány tak, aby zajistily úrodu v průběhu celé sezóny. Porostou zde hrušně, slivoně, jabloně, třešně, višně, špendlíky, jeřáby, a dokonce i oskeruše a mišpule.

Oddíly mladých ochránců přírody se scházely během celého roku na pravidelných schůzkách.

Sekáči vybudovali lesní studánku u hájenky na Damašku a připravili desítky budek pro jarní zahnízdění sýkorek a rehků.

Na letním příměstském táboře pak zkoumali život v přírodních tůních a navštívili čističku odpadních vod.

Oddíl Brontíků při ZŠ Pomezí je již čtvrt století zapojen do pozorování v projektu Globe a vybojoval 1. místo v krajském kole přírodovědné soutěže Zlatý list v kategorii starších. Děti se zapojily též do kosení VKP Louky u Rohozné.

Děkujeme za aktivitu všem dobrovolníkům, kteří se zapojují do našich akcí pro pomoc přírodě a též partnerům a podporovatelům jednotlivých projektů.

Zpráva o činnosti 2021 (pdf)

2020

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
40. rok působení v Poličce a blízkém okolí
Počet členů: 49 (26 dospělých, 23 dětí) a dobrovolníci.
• Pokosili, pohrabali a vynosili jsme trávu z Přírodní rezervace Damašek, z lokalit Pod nádražím a Pod kravínem v Borové, Suchopýrku v Korouhvi, Jalovcové stráně v Širokém Dole a Pod vlečkou za přehradami. Celkem asi 7 hektarů.
• Vyčistili jsme pro novou výsadbu dvě kůrovcové paseky v městských lesích, abychom si odpracovali dřevo na podkroví na hájence.
• Tradiční akci 30 stromů do krajiny jsme uspořádali letos dvakrát. Staré ovocné odrůdy obohatí meze nad Borovnicí a severně od Korouhve. Výsadbu podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením Krajina.
• Na hájence na Damašku jsme dokončili vystrojení vrtu pitné vody a začali budovat druhou polovinu podkroví. V lese jsme vyhloubili tůně, které se brzy začali hemžit životem.
• Návštěvnost hájenky ovlivnila nepříznivá nařízení, ovšem kdykoli to jen bylo možné, o zájemce nouze nebyla. V létě proběhly tři táborové pobyty.
• Klubovna ochránců přírody procházela nadále rekonstrukcí. Za přispění Města Poličky jsme vyměnili elektroinstalaci v přízemí a pořídili nová kamna.
• Brontíci se již 24. rokem (nejdéle v ČR) zapojili do mezinárodního projektu Globe, který sleduje vliv počasí a podnebí na letokruhy borovic.
• Oddíl Sekáčů putoval o prázdninách Šumavou a nastartoval podzimní sezónu v omlazené sestavě.
Webové stránky: www.csoppolicka.cz
Autor: Martina Vopařilová, předsedkyně spolku

Zpráva o činnosti 2020 (pdf)

2019

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
39. rok působení v Poličce a blízkém okolí
Počet členů: 49 (27 dospělých, 22 dětí) a dobrovolníci.
• Za podpory Programu péče o krajinu, CHKO Žďárské vrchy a 80 dobrovolníků a jsme pokosili více než 7 ha vzácných luk. Největší je přírodní rezervace Damašek, kde nám péči vrací narůstající počet masožravek.
• Již se stalo tradicí, že na podzim vysadíme 30 stromů do volné krajiny. Stalo se tak i letos. Výsadbu aleje Na Drahách v Korouhvi podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením Krajina.
• Na hájence na Damašku jsme dokončili centrální topení tepelným čerpadlem a vybudovali vrt pitné vody.
• I přes probíhající rekonstrukci byla hájenka hojně navštěvována dětskými skupinami z širokého okolí.
• Klubovna ochránců přírody procházela rovněž rekonstrukcí. Letos přišla na řadu společenská místnost, opraveny byly stěny a obložení stropu.
• Oddíl MOP Brontíci při ZŠ Pomezí získal krásné 2. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii mladší a 5. místo v kategorii starší žáci.
• Brontíci se již 23. rokem (nejdéle v ČR) zapojili do mezinárodního projektu Globe, který sleduje vliv počasí a podnebí na letokruhy borovic a postarali se o Louky u Rohozné – 1,25 ha mokřadů.
• Oddíl MOP Sekáči se pravidelně setkával nad projektem PSSP a vydal se na tradiční letní putování tentokrát nedaleko do rašelinných oblastí Žďárských vrchů okolo Velkého Dářka.
Autor: Martina Vopařilová, předsedkyně spolku

Zpráva o činnosti 2019 (pdf)

2018

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
38. rok působení v Poličce a blízkém okolí
Počet členů: 52 (27 dospělých, 25 dětí) a dobrovolníci
• Za podpory Programu péče o krajinu, CHKO Žďárské vrchy a 80 dobrovolníků a jsme pokosili více než 7 ha vzácných luk, dvě lokality jsme v zimě zbavili přebytečného náletu.
• Pokosili jsme trasu naučné stezky u Poličky.
• K významnému výročí republiky jsme vysadili na Dědku 30 ovocných stromků starých krajových odrůd. Projekt Alej U břízek a Mlynářova cesta byl finančně podpořen Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“
• Rekonstrukce hájenky na Damašku pokračovala zejména budováním centrálního topení.
• I přes probíhající rekonstrukci byla hájenka hojně navštěvována dětskými skupinami z širokého okolí.
• Za podpory Města Poličky a MAS Poličsko jsme opravili strop a střechu klubovny.
• Oddíl MOP Brontíci při ZŠ Pomezí získal 5. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii mladší a 7. v kategorii starší žáci.
• Brontíci se již 22. rokem (nejdéle v ČR) zapojili do mezinárodního projektu Globe, který sleduje vliv počasí a podnebí na letokruhy borovic a postarali se o Louky u Rohozné – 1,25 ha mokřadů.
• Oddíl MOP Sekáči se pravidelně setkával nad projektem PSSP a vydal se na tradiční letní putování tentokrát povodím řeky Chrudimky po stopách Keltů.
Autor: Martina Vopařilová, předsedkyně spolku

Zpráva o činnosti 2018 (pdf)

2017

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
37. rok působení v Poličce a blízkém okolí
Počet členů: 54 (27 dospělých, 27 dětí) a dobrovolníci
• Za podpory Programu péče o krajinu jsme ošetřili během roku 7 ha chráněných luk se vzácnou květenou, zejména mokřadů. Na pomoc do bažin nám přijeli kamarádi dobrovolníci z širokého okolí
• Pokosili jsme trasu naučné stezky u Poličky
• V říjnu jsme vysadili na Babce 30 ovocných stromků starých krajových odrůd. Projekt Alej Vlčí pole a K Babínu byl finančně podpořen Českým svazem ochránců přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“
• Rekonstrukce hájenky na Damašku pokračovala zejména v kuchyni. Velká společenská místnost, které dominuje krásný kachlový sporák z dílny Petra Pospíšila, vznikla propojením dvou pokojů.
• Zázemí hájenky využívaly dětské oddíly o víkendech a 3 skupiny dětí a mládeže pro prázdninový tábor
• Gratulujeme dalším třem šedesátníkům z našich řad a děkujeme za jejich dlouholetou práci v organizaci
Oddíl MOP Brontíci působí při ZŠ Pomezí (13 členů)
• 10. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii mladší
• 21. rokem (nejdéle v ČR) je škola zapojena do mezinárodního projektu Globe – sledování vlivu počasí a podnebí na letokruhy borovic, naměřená data jsou zasílána do USA
• Péče o Louky u Rohozné – 1,25 ha mokřadů
Oddíl MOP Sekáči se schází v Poličce (14 členů)
• Pravidelné setkávání s výpravami za krásami přírody
• Letního putování povodím Berounky bylo tradičním vyvrcholením sezóny a pod dozorem zkušených poutníků ho absolvovalo 19 dětí

Zpráva o činnosti 2017 (pdf)

2016

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
36. rok působení v Poličce a blízkém okolí
Počet členů: 51 (29 dospělých, 22 dětí) a dobrovolníci
• 5 chráněných lokalit, zejména mokřadů se vzácnou květenou o rozloze 7 ha ošetřilo v létě téměř 100 dobrovolníků za podpory Programu péče o krajinu
• Rekonstrukce hájenky na Damašku pokračovala úpravou vodoinstalace, dokončením poloviny podkroví a započalo se s přestavbou kuchyně
• Zázemí hájenky letos využívaly naše i spřátelené dětské oddíly o víkendech a 4 skupiny dětí a mládeže pro prázdninový tábor
• Naučnou stezku jsme pokosili a dřevěné prvky opatřili novými nátěry
• Gratulujeme všem šedesátníkům z našich řad a děkujeme za jejich dlouholeté konání v organizaci
Oddíl MOP Brontíci působí při ZŠ Pomezí (13 členů)
• 6. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii starší
• 20. rokem (nejdéle v ČR) je škola zapojena do mezinárodního projektu Globe – sledování vlivu počasí a podnebí na letokruhy borovic
• Účast na GLOBE Games - inspirativním setkání učitelů a žáků z celé republiky, na kterém školy představují své badatelské projekty
• Péče o Louky u Rohozné – 1,25 ha mokřadů
Oddíl MOP Sekáči se schází v Poličce (9 členů + hosté)
• 1. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii nejmladší
• 10. místo v krajském kole Zlatého listu v kategorii mladší
• Putovního tábora po řece Orlici i s plavbou se zúčastnilo 17 dětí
• Krmení do krmelce, výzkumy a výlety do přírody...

Zpráva o činnosti 2016 (pdf)

2015

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
Poličská organizace v roce 2015 čítala 48 členů, z toho 9 dětí v kolektivu Mladých ochránců přírody Sekáči a 14 Brontíků při ZŠ Pomezí. Společnými silami a za přispění dalších padesáti dobrovolníků jsme plnili poslání svazu, jimiž jsou ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
Naší hlavní činností je péče o významné lokality v okolí Poličky. Za podpory Programu péče o krajinu jsme ošetřili bažinaté louky: v Pusté Rybné Přírodní rezervaci Damašek, VKP Pod kravínem a Pod nádražím v Borové a Suchopýrek v Korouhvi. Podzimní zásah pak vyžaduje Jalovcová stráň v Širokém dole. Ve spolupráci s A21 jsme zajistili základní údržbu naučné stezky včetně pokosení lokality Pod kopcem.
Kromě ochranářské činnosti se naši členové i příznivci věnovali rekonstrukci naší základny - hájenky na Damašku, a to zejména podkroví - na polovině se již dá přebývat i v zimě, neboť je zateplená, opatřena dřevěnou podlahou, elektrickým vedením a vytápěna ústředním topením. Práce se zdařila za finančního přispění Města Poličky a pracovního nasazení dobrovolníků.
Nezaháleli ani naši nejmladší. Oba oddíly MOPíků se úspěšně účastnily krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Sekáči navázali spolupráci s myslivci, už od léta pracovali na tom, aby se mohli v zimě starat o svůj krmelec. Na letním čundru putovali po stopách Keltů Železnými horami. Brontíci slavili úspěch také na biologické olympiádě a věnovali se sledování vlivu počasí a podnebí na letokruhy borovic v mezinárodním projektu Globe.

Zpráva o činnosti 2015 (pdf)

2014

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
Poličská organizace v roce 2014 čítala 50 členů, z toho 9 dětí v kolektivu Mladých ochránců přírody Sekáči a 14 Brontíků při ZŠ Pomezí. Společnými silami a za přispění dalších padesáti dobrovolníků jsme plnili poslání svazu, jimiž jsou ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
Naší hlavní činností je péče o významné lokality v okolí Poličky. Za podpory Programu péče o krajinu jsme ošetřili bažinaté louky: v Pusté Rybné Přírodní rezervaci Damašek, VKP Pod kravínem a Pod nádražím v Borové a Suchopýrek v Korouhvi. Podzimní zásah pak vyžaduje Jalovcová stráň v Širokém dole. Ve spolupráci s A21 jsme zajistili základní údržbu naučné stezky včetně pokosení lokality Pod kopcem.
Velké úsilí jsme věnovali zvelebování našich základen. Hájenka na Damašku má zcela nové sociální zázemí, trojnásobně rozšířený a upravený rezervoár vody, nová okna v podkroví, renovované vnitřní dveře a částečně zakrytou verandu. Město Polička přispělo finančně na materiál a odborné práce, naši členové a kamarádi zajistili zednické, obkladačské, renovační a kopáčské úkony.
Velkým úspěchem roku bylo získání dotace z Programu rozvoje venkova SZIF prostřednictvím „MASky“ na vybavení naší klubovny ve výši 54,9 tis. Kč. Za poskytnuté prostředky jsme nakoupili nový nábytek - skříně, stoly, židle, sadu košů na tříděný odpad a svítidla, dále pak pomůcky ke zpestření činnosti dětských kolektivů a to, digitální mikroskop, fotoaparát, vzduchovku, odbornou literaturu a společenské hry s přírodní tematikou.

Zpráva o činnosti 2014 (pdf)

2013

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
I v roce 2013 plnilo 40 členů poličské organizace poslání svazu, jimiž jsou ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
Za podpory Programu péče o krajinu obětovalo 88 dobrovolníků červencové svátky dřině v bažinách. Ošetřili jsme lokality Damašek, Pod kravínem a Pod nádražím v Borové, Suchopýrek v Korouhvi a Jalovcovou stráň v Širokém Dole. Mezi dobrovolníky jsme přivítali opět mladé Keňany, kteří přijeli v rámci projektu Fotbal pro rozvoj kopat do Čech za lepší svět. Ruku k dílu přiložili také účastníci letního tábora na pionýrské základně na Damašku. Unavili se těžkou prací tak, že se nám konečně podařilo připravit je o vlajku. Spolupráci jsme ukončili fotbalovým turnajem. Tým Sekáčů sice obsadil poslední místo, ale získal pohár Fair Play.
Oddíl Brontíků se zapojil do projektu Pětkrát lépe pro vodu. Zkoumají kvalitu vody v Bílém potoce a její změny po zavedení kanalizace v Pomezí. Práci na projektu Letokruhy zakončili mladí ochránci výzkumy v Norsku. Nadále pokračují v meteorologických měřeních celosvětového projektu Globe, mapování lokalit i ochranářské práci na lokalitách s výskytem chráněných druhů rostlin.
Oddíl Čolků pracoval na skládání Duhových střípků Hnutí Brontosaurus a posunul se jako nováček mezi 15 kolektivy na krásné 5. místo. Putovní tábor v Toulovcových maštalích a údolí Krounky učil děti chovat se v přírodě a poznávat její krásy.
Od podzimu se pyšní novou střechou hájenka na Damašku, na materiál přispělo Město Polička, s prací pomohli kamarádi a mistři střechaři. Díky Jirko Navrátile a Láďo Škorpíku!

Zpráva o činnosti 2013 (pdf)

2012

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
I v roce 2012 plnilo 40 členů poličské organizace poslání svazu, jimiž jsou ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
Za podpory Programu péče o krajinu se nám podařilo ošetřit na 8 hektarů významných stanovišť. Nejvýznamnější akcí roku byl Damašek 2012. S rekordní účastí 82 dobrovolníků, nám šla těžká práce svižně od ruky. Odměnou nám byla nebývale bohatá populace rosnatky okrouhlolisté v místech, o která se staráme již 31 let. Díky spolupráci s Pontopolisem a propojení s akcí Fotbal pro rozvoj můžeme mluvit o mezinárodním významu této akce. V bažinách se zručně zapojili kamarádi z Keni a Malajsie, po vykonané práci jsme se pak mohli utkat ve fotbalovém turnaji.
Celý rok pilně pracovali i oba dětské kolektivy mladých ochránců přírody. Brontíci spolupracují s Lesy ČR v rámci mezinárodního projektu Letokruhy, v r. 2012 vyvěsili 46 ptačích budek, zmapovali 4 lokality s výskytem chráněných rostlin, odpracovali 74 hodin na VKP, pracují v celosvětovém projektu GLOBE v oblasti meteorologie, fenologie, hydrologie. I mladší Čolci se zapojili do péče o významné lokality, věnovali se poznávání života druhů typických pro tento region a učili se přežít v přírodě. Jejich činnost byla završena letním táborem s vodácko-turistickým zaměřením.
Nemalé úsilí jsme věnovali letos rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné. Děkujeme Městu Poličce za finanční příspěvek a svým členům i kamarádům za stovky hodin práce na vybudování sociálního zázemí hájenky, díky němuž bude moci objekt brzy sloužit plně svému účelu.

Zpráva o činnosti 2012 (pdf)

2011

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Posláním svazu je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.
Činnost poličské základní organizace, která čítá 39 členů, je zaměřena zejména na péči o přírodně cenná území. Oddíly Mladých ochránců přírody Brontíci, a nově i Čolci, se po celý rok věnovaly poznávání a aktivní pomoci přírodě. Značné úsilí průběžně vynakládáme na zvelebení hájenky na Damašku. Naučnou stezku jsme ošetřili dvojím prosekáním zarůstajících úseků a nátěrem inventáře stezky.
V červnu jsme pro Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje zorganizovali vzdělávací třídenní exkurzi dobrovolných ochránců přírody do CHKO Žďárské vrchy. Záměrem setkání byla výměna zkušeností mezi dobrovolnými pracovníky ochrany přírody regionu a příprava společných akcí pro region Pardubického kraje. 40 účastníků navštívilo základnou na Damašku a lokality, o něž pečujeme. Terénní exkurzi na Žákovu horu vedl pan Čejka a seznámil nás s péčí o lokality, monitoringem ptáků, se záměry ochrany přírody v CHKO a provedl nás i Ekologickým informačním centrem Krátká. Večer na Damašku pokračoval přednáškou astronoma pana Ehrenbergera a pozorováním noční oblohy pomocí dalekohledu.
Již po 30. zapluly kosy a křovinořezy do tvrdých travin Přírodní rezervace Damašek. Oslava probíhala samozřejmě prací. Do kosení, hrabání a vynášení 8 ha chráněných území v Pusté Rybné, Korouhvi, Borové, Poličce a Širokém Dole se zapojilo okolo padesáti dobrovolníků.

Zpráva o činnosti 2011 (pdf)

2010

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Činnost poličské základní organizace, která čítá 23 členů, je zaměřena zejména na péči o přírodně cenná území. I v roce 2010 nám bylo při práci nápomocno na 40 dobrovolníků - příznivců přírody.
V únoru jsme se stali členy Krajského sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje, které koordinuje práci ochránců přírody v regionu a zajišťuje propagaci svazu v kraji.
Ve spolupráci se skauty, A21 Polička a hlavně poličskými občany jsme oslavili Den Země výsadbou nové aleje podél bývalé vlečky do Bořin.
Během sezóny jsme společnými silami, za pomoci AOPK Pardubice a CHKO Žďárské vrchy, pokosili a vyklidili více než 6 hektarů ploch Přírodní rezervace Damašek, VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové, VKP Suchopýrek v Korouhvi a Jalovcovou stráň v Širokém Dole.
Naučnou stezku jsme ošetřili dvojím prosekáním zarůstajících úseků a nátěrem informačních tabulí.
Svou činnost zahájila skupina nejmenších ochránců přírody na letním pobytu otců s dětmi v oblasti Toulovcových maštalí. Oddílu Mladých ochránců přírody „Brontíci“, který působí pod patronací ČSOP Polička při ZŠ Pomezí, se po celý rok věnoval poznávání a aktivní pomoci přírodě.
Velkou radostí pro nás bylo rozhodnutí vedení města, které nám dovolilo dalších 10 let využívat hájenku na Damašku pro činnost spolku našeho i nám podobných. A tak jsme začali opravovat a budovat, a jestli jsme neumřeli, zvelebujeme dodnes.

Zpráva o činnosti 2010 (pdf)

2009

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1. ZO ČSOP Polička
Je až neuvěřitelné, že uběhlo již 26 let od doby, kdy jsme poprvé zaťali ostře naklepané kosy do tvrdých a hustých ostřicových porostů v bažinném terénu Přírodní rezervace Damašek v Pusté Rybné. Doba se změnila, a tak jsme postupem času vyměnili kosy za křovinořezy, stanovou základnu za útulné prostředí bývalé hájenky na Damašku a k této vzácné lokalitě si přibrali ještě několik menších lokalit s vzácnou květenou. Co se nezměnilo, je nadšení dobrovolníků, kteří ve svém volném čase udělají rádi něco užitečného pro zachování ohrožených druhů fauny a flóry ve volné krajině.
V uplynulém roce jsme společnými silami, ve spolupráci a AOPK Pardubice a CHKO Žďárské vrchy, ošetřili více než 6 hektarů ploch Přírodní rezervace Damašek, VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové, VKP Suchopýrek v Korouhvi a Jalovcovou stráň v Širokém Dole. Zapojili jsme se do péče o naučnou stezku. Společně s A21 Polička jsme zajistili nové odpočinkové prvky na trase stezky, pokosili a prořezali zarostlé úseky a opravili lávku.
Nezaháleli ani naši nejmenší. 25 dětí z oddílu Mladých ochránců přírody „Brontíci“, který působí pod patronací ČSOP Polička při ZŠ Pomezí, se po celý rok věnovali poznávání a aktivní pomoc přírodě. Z jejich činnosti můžeme jmenovat: pravidelné měření meteorologie, hydrologie a fenologie v projektu GLOBE, sběr drahých kamenů v okolí Nové Paky, mapování VKP, vodácké akce na Svratce a Jihlavě, strojení vánočních stromků zvěři, zimní přikrmování zvěře, výroba a vyvěšování krmítek a budek, sběr léčivých bylin, účast na soutěži Zelená stezka – Zlatý list a výsadba stromů.

Zpráva o činnosti 2009 (pdf)

2008

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice (cca 8.500 členů, z toho 3.300 dětí) zaměřenou na konstruktivní a aktivní práci v přírodě a pro přírodu vyvíjenou ve třech hlavních směrech: ochrana přírody, péče o životní prostředí a ekologická výchova. Snaží se působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou. Své poslání vykonává prostřednictvím základních organizací (ZO).
Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) a jeho Centrum pro děti a mládež jsou ústředním článkem ČSOP v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice.
1. ZO ČSOP Polička
Adresa sídla: Parkány 40, 572 01 POLIČKA
Kontaktní adresa: Ing. Martina Vopařilová – předseda organizace,
Erbenova 508, 572 01 POLIČKA
Tel.: 776 305 985
E-mail: csop.policka@unet.cz
Počet stálých členů: 30 Počet spolupracovníků: velmi mnoho
Vznik: 23.3.1993
Okruhy činnosti:
• údržba ekologicky významných území – dlouhodobě ošetřujeme významné krajinné prvky na Poličsku za podpory dotačních titulů z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, a to za účelem zachování přírodě blízkého charakteru mokřadních společenstev zejména na těchto lokalitách: Přírodní rezervace Damašek - mokřadní louka s mnoha vzácnými druhy rostlin (ostřice, rosnatka, vstavače….),VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové u Poličky, VKP Suchopýrek v obci Nedvězí. Jalovcová stráň v Širokém dole. Celková výměra udržovaných ploch je 8 ha. Spolupracujeme v tomto s AOPK Pardubice a Správou CHKO Žďárské vrchy.
• mapování biotopů - průběžně kontrolujeme vytipované lokality s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Ve spolupráci s AOPK Pardubice jsme shromažďovali podklady pro čerpání dotací na péči o nové lokality.
• účast ve správních řízení – naši členové se účastní řízení o povolování kácení dřevin ve městě, udělování náhradních výsadeb a řízení o zásazích, jimiž mohou být dotčeny zájmy přírody v Poličce a blízkém okolí. Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních máme pro obce Polička, Pomezí
• výsadba zeleně – každoročně k příležitosti Dne země vysadíme alej stromků ve volné krajině a během roku o ně pečujeme
• systematická práce s kolektivem dětí a mládeže – pod záštitou ZO funguje oddíl Mladých ochránců přírody Brontíci v Pomezí (kontakt: Broněk Králíček, ZŠ Pomezí). Cílem oddílu je umožnit dětem smysluplně využít volný čas. Vychovává děti pro práci v kolektivu, kde všichni spolupracují a pomáhají si. Formou her jsou děti vedeny k poznávání a ochraně přírody, učí se různým znalostem a dovednostem jak z přírodovědy, tak z tábornictví, turistiky, sportu apod. Základem činnosti MOPíků je pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě a těsná spolupráce s dospělými v ČSOP. Naším cílem není vychovat "nadupané přírodovědce" či "fanatické ekology", ale každému přiblížit svět okolo nás (tedy i přírodu) tak, aby s filosofií rovnoprávného vztahu ke svému okolí vydržel celý život. Činnost poličského oddílu Triturus je v současné době pozastavena z důvodů zaneprázdnění vedoucích oddílu vlastními čerstvě narozenými potomky. S jeho obnovou se v budoucnu počítá.
• setkání přátel přírody - naši členové opět zajišťují pravidelná víkendová setkání se zábavným i odborným programem, kterého se účastní okolo 80 lidí z celé republiky
• péče o hájenku – v současné době se snažíme získat finance na koupi a rekonstrukci hájenky v Pusté Rybné, která by měla sloužit jako ubytovací zařízení pro činnost s dětmi a mládeží

Zpráva o činnosti 2008 (pdf)

2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
1.ZO ČSOP Polička
Adresa sídla: Parkány 40, 572 01 POLIČKA
Kontakt: Ing. Martina Vopařilová – předseda
Tel.: 776 305 985 E-mail: csop.policka@unet.cz
Počet stálých členů: 26
V roce 2007 bylo zase více práce, než zábavy
Červencové svátky jsme již tradičně obětovali péči o chráněná území – mokřady. Na ploše téměř osmi hektarů na dvou lokalitách v Borové, v Nedvězí a na Damašku v Pusté Rybné jsme pokosili, pohrabali, vynosily a nechali odvézt starou trávu, abychom napomohli ohroženým druhům rostlin. Na podzim jsme k mokřadům připojili suchou stráň v Širokém Dole, na které jsou ohroženy vzácné jalovce ataky náletových dřevin. Ve stejném duchu budeme pokračovat i v příštím roce, takže nám klidně můžete přijít pomoct.

Zpráva o činnosti 2007 (pdf)

2006

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice (cca 8.500 členů, z toho 3.300 dětí) zaměřenou na konstruktivní a aktivní práci v přírodě a pro přírodu vyvíjenou ve třech hlavních směrech: ochrana přírody, péče o životní prostředí a ekologická výchova. Snaží se působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou. Své poslání vykonává prostřednictvím základních organizací (ZO).
Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) a jeho Centrum pro děti a mládež jsou ústředním článkem ČSOP v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice.
1. ZO ČSOP Polička
Adresa sídla: Parkány 40, 572 01 POLIČKA
Kontaktní adresa: Ing. Martina Vopařilová – předseda organizace,
Erbenova 508, 572 01 POLIČKA
Tel.: 776 305 985
E-mail: csop.policka@unet.cz
Počet stálých členů: 26 Počet spolupracovníků: velmi mnoho
Vznik: 23.3.1993
Okruhy činnosti:
• údržba ekologicky významných území – dlouhodobě ošetřujeme významné krajinné prvky na Poličsku za podpory dotačních titulů z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí, a to za účelem zachování přírodě blízkého charakteru mokřadních společenstev zejména na těchto lokalitách: Přírodní rezervace Damašek - mokřadní louka s mnoha vzácnými druhy rostlin (ostřice, rosnatka, vstavače….),VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové u Poličky a VKP Suchopýrek v obci Nedvězí. Celková výměra udržovaných ploch je 8 ha. Spolupracujeme v tomto s AOPK Pardubice a Správou CHKO Žďárské vrchy.
• mapování biotopů - průběžně kontrolujeme vytipované lokality s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů. Ve spolupráci s AOPK Pardubice jsme shromažďovali podklady pro čerpání dotací na péči o nové lokality.
• účast ve správních řízení – naši členové se účastní řízení o povolování kácení dřevin ve městě, udělování náhradních výsadeb a řízení o zásazích, jimiž mohou být dotčeny zájmy přírody v Poličce a blízkém okolí. Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních máme pro obce Polička, Pomezí a Nedvězí.
• výsadba zeleně – každoročně ku příležitosti Dne země vysadíme alej stromků ve volné krajině a během roku o ně pečujeme
• systematická práce s kolektivem dětí a mládeže – pod záštitou ZO funguje oddíl Mladých ochránců přírody Brontíci v Pomezí (kontakt: Broněk Králíček, ZŠ Pomezí). Cílem oddílu je umožnit dětem smysluplně využít volný čas. Vychovává děti pro práci v kolektivu, kde všichni spolupracují a pomáhají si. Formou her jsou děti vedeny k poznávání a ochraně přírody, učí se různým znalostem a dovednostem jak z přírodovědy, tak z tábornictví, turistiky, sportu apod. Základem činnosti MOPíků je pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě a těsná spolupráce s dospělými v ČSOP. Naším cílem není vychovat "nadupané přírodovědce" či "fanatické ekology", ale každému přiblížit svět okolo nás (tedy i přírodu) tak, aby s filosofií rovnoprávného vztahu ke svému okolí vydržel celý život. Činnost poličského oddílu Triturus je v současné době pozastavena z důvodů zaneprázdnění vedoucích oddílu vlastními čerstvě narozenými potomky. S jeho obnovou se v budoucnu počítá.
• setkání přátel přírody - naši členové opět zajišťují pravidelná víkendová setkání se zábavným i odborným programem, kterého se účastní okolo 80 lidí z celé republiky.

Zpráva o činnosti 2006 (pdf)

2004

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice (cca 8.500 členů, z toho 3.300 dětí) zaměřenou na konstruktivní a aktivní práci v přírodě a pro přírodu vyvíjenou ve třech hlavních směrech: ochrana přírody, péče o životní prostředí a ekologická výchova. Snaží se působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou. Své poslání vykonává prostřednictvím základních organizací (ZO).
Sdružení Mladých ochránců přírody (SMOP) a jeho Centrum pro děti a mládež jsou ústředním článkem ČSOP v oblasti "práce s dětmi a mládeží" a stará se o všechny mladé lidi s kladným vztahem k přírodě v celé České republice.
1. ZO ČSOP Polička
Adresa sídla: Parkány 40, 572 01 POLIČKA
Kontaktní adresa: Ing. Martina Briolová – předseda organizace,
Erbenova 508, 572 01 POLIČKA
Tel.: 461 721 324, 728 717 419
E-mail: briolka@hotmail.com
Počet stálých členů: 18 Počet spolupracovníků: velmi mnoho
Okruhy činnosti:
• údržba ekologicky významných území – dlouhodobě ošetřujeme významné krajinné prvky na Poličsku za podpory dotací z Programu péče o krajinu, a to za účelem zachování přírodě blízkého charakteru mokřadních společenstev zejména na těchto lokalitách: Přírodní rezervace Damašek - mokřadní louka s mnoha vzácnými druhy rostlin (ostřice, rosnatka, vstavače….),VKP Pod nádražím a VKP Pod kravínem v Borové u Poličky a VKP Suchopýrek v obci Nedvězí. Celková výměra udržovaných ploch je 8 ha.
• účast ve správních řízení – naši členi se účastní řízení o povolování kácení dřevin ve městě, udělování náhradních výsadeb a řízení o zásazích, jimiž mohou být dotčeny zájmy přírody v Poličce a blízkém okolí
• výsadba zeleně – každoročně ku příležitosti Dne země vysadíme alej stromků ve volné krajině a během roku o ně pečujeme
• systematická práce s kolektivem dětí a mládeže – pod záštitou ZO fungují dva oddíly Mladých ochránců přírody, a to Brontíci v Pomezí (kontakt: Broněk Králíček, ZŠ Pomezí) a Triturus v Poličce (kontakt: Láďa Briol, Erbenova 508, Polička). Cílem oddílů je umožnit dětem smysluplně využít volný čas. Vychovávají děti pro práci v kolektivu, kde všichni spolupracují a pomáhají si. Formou her jsou děti vedeny k poznávání a ochraně přírody, učí se různým znalostem a dovednostem jak z přírodovědy, tak z tábornictví, turistiky, sportu apod. Základem činnosti MOPíků je pravidelná celoroční činnost zaměřená na poznávání a aktivní pomoc přírodě a těsná spolupráce s dospělými v ČSOP. Naším cílem není vychovat "nadupané přírodovědce" či "fanatické ekology", ale každému přiblížit svět okolo nás (tedy i přírodu) tak, aby s filosofií rovnoprávného vztahu ke svému okolí vydržel celý život.

Zpráva o činnosti 2004 (pdf)