Výsadba v Širokém Dole 2023
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » Výsadba v Širokém Dole 2023

Výsadba v Širokém Dole 2023

Jak nejlépe oslavit Den vzniku samostatného československého státu? S rýčem v ruce třeba...

...krásný suchý teplý podzim to byl... No nezačalo den před naplánovanou výsadbou pršet? Ano, představte si, že začalo! Ale přestalo úderem 9. hodiny v onen významný svátek. Mokrá půda nezastrašila žádné z nastartovaných dobrovolníků. Nejsme přece z cukru. A vše bylo bezvadně připraveno. Kůly z lesa navezeny, stanoviště vyměřena, stromky nakoupeny, vercajk nabroušen a ketering, jaký jsme nikdy předtím nezažili.

Výsadba byla uskutečněna za účasti členů ČSOP a oddílů Mladých ochránců přírody, vlastníků pozemků a dobrovolníků ze strany příznivců ochrany přírody a veřejnosti. Sešlo se nás 57: děti do 18 let - 22, mládež 18-26 let - 2, dospělí členové, vlastníci a veřejnost - 33. 

Nebudeme si nalhávat, stárneme a vzali jsme si opět velké sousto, ale jsme také moudřejší a povolali jsme na pomoc techniku. Zapůjčený bagřík vykopal všechny jámy a my tak mohli šetřit síly a soustředit se na kvalitu výsadby. Domací zase značně pomohli roztodivnými povozy a vychytávkami k usnadnění celého procesu. Zde je trocha obrázků z akce.

Stromky jsme proti původnímu plánu trochu promíchali.  Většina ovocných je vysazena v severní části navazující na vesnici, vložili jsme mezi ně ale také skupinky dlouhověkých stromů. Nahoře nad lesíkem jsme zase vložili skupinky stromů plodících. Podívejte se v příloze, co budete moct za pár let v Širocku ochutnat, záleží, kdy půjdete kolem, výběr je opravdu pestrý.

Ale to není všechno! Těště se, jaký tam bude příští léto bzukot, až na jaře celé pozemky osejeme obohacenou jetelotravní směsí s pásy směsi krajinné louky.

Více o záměru je sděleno níže v pozvánce.

Děkujeme všem zúčastněným. Má to smysl!

Vysazené dřeviny

  • dlouhověké stromy: 40 ks dub zimní (8), javor klen (1), javor mléč (11), jasan ztepilý (7), jeřáb ptačí (13)
  • ovocné stromy: 62 ks: jabloň (25), slivoň (10), třešeň (7), kdouloň (1), hrušeň (14), višeň (3), oskeruše (2)
  • keř cca 30 ks – bez černý, dřín obecný, zimolez obecný

Seznam vysazených dřevin včetně stručné charakteristiky odrůd

Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v rámci specifické aktivity MŠMT Zelená Evropa.


v sobotu 28. 10. 2023  v Širokém Dole - 100 ks ovocných i dlouhověkých stromů a keře

sraz v 9 hodin na místě výsadby, na poli naproti modré fabrice, sjezd na cestu doprava ze silnice před cedulí obce

Zde možno parkovat

Akce je vhodná též pro děti - zvládnou přidržet kůl či stromek, aplikovat houbu ke kořenům, unesou i kbelík s vodou na zálivku, připevní pletivo i úvazky. 

Vzhledem k tomu, že rozsah plánované výsadby je značný, prosíme o nahlášení účasti, abychom si přiměřeně rozvrhli síly. Pro přihlášené účastníky zajistíme drobné občerstvení - nápoje, koláčky, špekáček na opečení.

Kontakty k přihlášení

Jak výsadba probíhá? Podívejte se na minulé ročníky ve fotogalerii.

Na místě budou připravena stanoviště pro výsadbu stromů. Ukážeme si, jak strom správně zasadit a ukotvit. Sázet budeme zejména ovocné stromy tradičních krajových odrůd. Vysazeno bude také několik dlouhověkých stromů (duby, javory) a stromky doplníme plodonosnými keři.

Pokud máte možnost, vezměte s sebou bytelný rýč, všechen potřebný materiál a další nářadí bude na místě k dispozici. Budeme se pohybovat po poli, vhodnou obuví budou holínky. Ohřejeme se u ohníčku při opékání buřtů.

Proč právě tady? Podobně jako vloni Na střítežském kopci naskytnul se prostor pro realizaci ušlechtilého záměru. Soukromí vlastníci dostali zpět parcelu, na které dosud hospodařilo zemědělské družstvo. Pomůžeme zde vybudovat biopás s ovocnými stromy a keři s výsevem směsi nektarodárných a pylodárných rostlin. Pruh zeleně s ovocnými stromy a keři rozčlení rozsáhlou plochu orné půdy, vznikne biopás s protierozní funkcí, sloužící jako významné stanoviště pro v místě se vyskytující druhy ohrožených živočichů, např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), vřetenuška ligrusová (Zygaena ephialtes), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), čmelák zdobený (Bombus distinguendus), čmelák klamavý (Bombus confusus), čmelák pruhovaný (Bombus subterraneus).

Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina, Český svaz ochránců přírody a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

Pozvánka ke stažení (pdf)