Výsadba v Širokém Dole 2023
Úvod » Péče o krajinu » Výsadba » Výsadba v Širokém Dole 2023

Výsadba v Širokém Dole 2023

Jak nejlépe oslavit Den vzniku samostatného československého státu? S rýčem v ruce třeba...

 

a tady musím napsat, jak to celé probíhalo a protože mi to dneska nejde, dodělám to jindy

 

Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP v rámci specifické aktivity MŠMT Zelená Evropa.


v sobotu 28. 10. 2023  v Širokém Dole - 100 ks ovocných i dlouhověkých stromů a keře

sraz v 9 hodin na místě výsadby, na poli naproti modré fabrice, sjezd na cestu doprava ze silnice před cedulí obce

Zde možno parkovat

Akce je vhodná též pro děti - zvládnou přidržet kůl či stromek, aplikovat houbu ke kořenům, unesou i kbelík s vodou na zálivku, připevní pletivo i úvazky. 

Vzhledem k tomu, že rozsah plánované výsadby je značný, prosíme o nahlášení účasti, abychom si přiměřeně rozvrhli síly. Pro přihlášené účastníky zajistíme drobné občerstvení - nápoje, koláčky, špekáček na opečení.

Kontakty k přihlášení

Jak výsadba probíhá? Podívejte se na minulé ročníky ve fotogalerii.

Na místě budou připravena stanoviště pro výsadbu stromů. Ukážeme si, jak strom správně zasadit a ukotvit. Sázet budeme zejména ovocné stromy tradičních krajových odrůd. Vysazeno bude také několik dlouhověkých stromů (duby, javory) a stromky doplníme plodonosnými keři.

Pokud máte možnost, vezměte s sebou bytelný rýč, všechen potřebný materiál a další nářadí bude na místě k dispozici. Budeme se pohybovat po poli, vhodnou obuví budou holínky. Ohřejeme se u ohníčku při opékání buřtů.

Proč právě tady? Podobně jako vloni Na střítežském kopci naskytnul se prostor pro realizaci ušlechtilého záměru. Soukromí vlastníci dostali zpět parcelu, na které dosud hospodařilo zemědělské družstvo. Pomůžeme zde vybudovat biopás s ovocnými stromy a keři s výsevem směsi nektarodárných a pylodárných rostlin. Pruh zeleně s ovocnými stromy a keři rozčlení rozsáhlou plochu orné půdy, vznikne biopás s protierozní funkcí, sloužící jako významné stanoviště pro v místě se vyskytující druhy ohrožených živočichů, např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), vřetenuška ligrusová (Zygaena ephialtes), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), čmelák zdobený (Bombus distinguendus), čmelák klamavý (Bombus confusus), čmelák pruhovaný (Bombus subterraneus).

Výsadbu stromů podpořili v rámci programu "ThinkGreen Service" společnost General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci se Sdružením krajina, Český svaz ochránců přírody a Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

Pozvánka ke stažení (pdf)